Parabolic SAR và ADX

Hai công cụ này làm việc rất hiệu quả khi sử dụng chung với nhau.
• Cặp tiền : bất kỳ
• Khung thời gian : bất kỳ
• Công cụ : Parabolic SAR với thông số ngầm định (0.02, 0.2), ADX 50 (với các đường +DI, -DI)

Nguyên tắc mở giao dịch :
-Sell khi đường +DI nằm bên dưới đường –DIParabolic SAR cho tín hiệu mở giao dịch Sell. Khi đường +DI nằm bên trên đường –DI thì phải bỏ qua tất cả các tín hiệu Sell của Parabolic SAR.
-Buy khi đường +DI nằm bên trên đường –DIParabolic SAR cho tín hiệu mở giao dịch Buy. Khi đường +DI nằm bên dưới đường –DI thì phải bỏ qua tất cả các tín hiệu Buy của Parabolic SAR

Nguyên tắc đóng giao dịch : khi đường +DI và –DI cắt nhau lần nữa.

Ngoài ra, đường ADX lên càng cao thì xu hướng hiện tại càng mạnh. Nếu đường ADX lên đến 25 thì xu hướng bắt đầu mạnh.


Ưu điểm : cho phép lọc tín hiệu hiệu mở giao dịch và dự đoán trước được điểm đóng giao dịch.

Khuyết điểm : Cả Parabolic SAR và ADX đều là công cụ theo sau xu hướng. Mặc dù chúng bổ sung cho nhau rất hiệu quả, điểm yếu nhất trong hệ thống là ADX, bởi vì trong quá trình giao dịch nó có thể cho một tín hiệu nhưng sau đó lại thay đổi ngược lại. Khi có một tín hiệu giao dịch từ ADX bạn phải đợi đến khi candle hiện tại đóng để tránh tín hiệu lỗi.

Biên dịch: Pinkrose