Kepada semua pelanggan FXMalay,

Pihak kami telah membuka seksyen baru ini yang akan dikhususkan kepada perbincangan utk aktiviti semasa anjuran FXMalay dan juga ruangan untuk laporan bagi aktiviti yang telah dijalankan.

Di harap dengan adanya seksyen baru ini akan memudahkan anda utk mencari maklumat dan menjadikan forum kita lebih teratur dan professional.

Terima kasih di atas sokongan.