Sau khi công bố số liệu GDP quý 4 và hoạt động tháng 3, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) đã đưa ra một tuyên bố, thông qua Reuters, thể hiện đánh giá của họ về nền kinh tế.

Kinh tế quý 1 tiếp tục đà phục hồi ổn định.
Nền tảng cho sự phục hồi kinh tế vẫn chưa được củng cố.
Các vấn đề về cấu trúc lâu nay vẫn còn tồn tại.
Bối cảnh quốc tế có những điều không chắc chắn và bất ổn cao.
Phản ứng của thị trường
AUD/USD vẫn chịu áp lực dưới 0,7750 trong bối cảnh dữ liệu hỗn hợp của Trung Quốc và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Tập trung vào tâm lý thị trường rộng lớn hơn trước dữ liệu về chí số Niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan ở Mỹ.

AUD/USD giảm thêm về mức 0,7700 sau dữ liệu hỗn hợp của Trung Quốc