Vàng đã có xu hướng tăng cao hơn sau khi vượt qua ngưỡng hỗ trợ gần mô hình đáy kép trên biểu đồ hàng ngày.
Tuy nhiên, XAU/USD hiện phải đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh gần 1775$.
Chỉ báo MACD ủng hộ phe mua.
Vàng đang củng cố dưới các mức cao nhất ngày 26 tháng 2 là 1775,90$ khi phe mua tăng tốc để đẩy giá lên cao hơn nữa.

Tại thời điểm viết bài, XAU/USD đang giao dịch ở 1767,25$ với mức tăng khiêm tốn trong ngày.

Biểu đồ hàng ngày của XAU/USD
XAU/USDTrên biểu đồ hàng ngày, vàng đã dao động gần mốc cao nhất trong ngày ở mức 1767,54$ và đã cho đến nay đã nỗ lực đẻ vượt qua ngưỡng được đặt xung quanh vùng kháng cự ngang 1766,45$. Khi di chuyển lên cao hơn, phe mua đầu tiên sẽ tương tác với các mức cao nhất của ngày 6 tháng 2 ở mức 1775,90$ và điểm dừng tiếp theo sẽ nằm gần 1780$, một vùng hỗ trợ nằm ngang.

Chỉ báo Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang sắp vượt qua đường trung bình. Nếu điều này xảy ra, điều đó sẽ tiếp tục dẫn đến các mức lợi nhuận cho vàng. Khi đó, rất có khả năng giá sẽ thể kiểm tra lại mức cao nhất vào ngày 25 tháng 2 trong vùng lân cận 1805$.

Mặt khác, việc giá giảm nhẹ sẽ mở ra cánh cửa về phía đường hỗ trợ trước đó là kháng cự ở 1740$. Hơn nữa, không thể loại trừ khả năng giá chạm các mức 1720$ và 1700$ - cả hai đều là mức thấp nhất trong các ngày lần lượt là 5 tháng 4 và ngày 1 tháng 4.