Khảo sát ý kiến kinh doanh quý tháng 3 của NZIER báo hiệu rằng nền kinh tế New Zealand đang trên đà ổn định như các nhà phân tích tại Westpac đã giải thích.

''Các dấu hiệu liên tục về áp lực lạm phát vẫn còn rõ ràng và hiện đang thể hiện ổn định hơn trong giá bán. Các công ty bắt đầu thoải mái hơn khi chuyển những chi phí này sang người tiêu dùng.

Báo cáo của ngày hôm nay củng cố thêm rằng nền kinh tế đang trên nền tảng cơ bản vững chắc. Việc vắng bóng khách du lịch quốc tế đã là một lực cản đối với hoạt động trong mùa hè, nhưng nhu cầu tuyển dụng và đầu tư mạnh mẽ cho thấy tiềm năng tăng trưởng GDP trong năm nay.

Khu vực quan trọng cần theo dõi vẫn là lạm phát. Với hoạt động củng cố và áp lực từ phía cung liên tục, rủi ro lạm phát trong ngắn hạn sẽ tăng lên. Tuy nhiên, việc quay trở lại mục tiêu 2% của RBNZ một cách bền vững sẽ không còn xa nữa và sẽ vẫn cần tiếp tục các biện pháp kích thích kinh tế.''

Ý nghĩa thị trường
Không có tác động đến NZD mặc dù thị trường đang chuẩn bị cho quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương và các chỉ số kỹ thuật đang hấp dẫn trước sự kiện: