FXOpen Margin Requirements for Indices, Metals and Commodities

Kính gửi các thương nhân,

Bạn có thể nhớ lại rằng trên 17 tháng 3, FXOpen tăng yêu cầu ký quỹ lên gấp 5 lần mức bình thường đối với các cặp tiền tệ, chỉ số, kim loại và hàng hóa và vào ngày ngày 4 tháng 5 đã trả lại các yêu cầu ký quỹ cho cặp tiền về mức bình thường giá trị.