Ne, bez jakýchkoli zážitků nemám vůbec obchodovat s reálným obchodním účtem, protože pokud obchodujeme bez zkušeností s reálným obchodním účtem, nemůžeme získat zisk vůbec a také děláme ztráty z obchodu a není to možné k úspěchu v obchodě.