trh je vždy šéfem pro všechny obchodníky a my jsme tady, abychom získali zisk pouze tehdy, když znáte trh a víte, že většina z vašich obchodů půjde do zisku, ale pokud znáte trh, ale neznáte svou schopnost své obchody nemusí být tak hodně ziskové a když nevíte, na trhu a také nevíte svou schopnost vaše obchody skončí se ztrátou většinou,

takže znát sebe a trh je pro dosažení dobrého zisku nejdůležitější,