Đồng đô la Mỹ bắt đầu tăng mạnh trên mức kháng cự 0,9920 và 0,9945 so với đồng franc Thụy Sĩ. Hơn nữa, cặp USD / CHF đã giải quyết trên mức 0,9945 và trung bình di chuyển đơn giản 50 giờ.

Nó đã mở các cánh cửa cho các mức hơn 0,9965 và 0,9980. Tuy nhiên, cặp đôi dường như đang phải đối mặt với một kháng cự mạnh mẽ ở các mức 0,9985 và 0,9990.

Phân tích kỹ thuật USD / CHF Đô la Mỹ Franc Thụy Sĩ

Mức cao gần đây đang được hình thành tại 0,9985 và cặp tiền hiện đang củng cố mức tăng. Nó đã kiểm tra mức thoái lui Fib 38,2% của sóng gần đây từ mức thấp 0,9930 đến mức cao 0,9985.

Bên cạnh đó, có khả năng một mô hình tiếp tục tăng với mức 0,9990 trên biểu đồ hàng giờ. Nếu có một sự phá vỡ tăng trên mức 0,9990, cặp có khả năng tăng tốc trên mức kháng cự 1,0000.

Vùng kháng cự tiếp theo là gần mức 1,0020. Mặt khác, hỗ trợ phím đầu tiên là gần 0,9955.

Ngoài ra, mức thoái lui Fib 50% của sóng gần đây từ mức thấp 0,9930 đến mức cao 0,9985 cũng gần 0,9955. Hỗ trợ chính là gần 0,9945, trong đó nó có thể là một sự điều chỉnh nhược điểm lớn.