Stroški vnetljivega plina so se obrnili in v ponedeljek padli za 3%. Podpora je vidna blizu nagnjene črte vzorca navzgor, ki je blizu 2.20. Nasprotovanje je vidno blizu 10-dnevnega gibajočega se normala ob 2,28, nato pa oktobrskih najvišjih vrednosti 2,38. Hitra energija je hitro negativno postala stohastična, proizvedla je hibridni signal za prodajo in se hitreje znižala. Srednjeročna energija je na ravni, ko se MACD (premikanje normalne medsebojne neskladnosti) premika vstran. Histogram MACD tiska blizu ničelne ravni s smerno ravnino, ki je usmerjena k strjevanju.

Špekulativne delniške naložbe dodajo k kratki poziciji

Nadzorovana denarna sredstva so se povečala s pričakovanimi možnostmi in nadomestnimi sredstvi, pri čemer se bodo stroški naftnega plina še naprej zniževali. Kot je razvidno iz zadnjega poročila o odgovornosti trgovcev, izdanega za datum, ki se konča 16. oktobra 2019, so špekulativne naložbe v delnice k kratki poziciji dodale 26K pogodbe, hkrati pa zmanjšale dolg položaj v možnostih in izbirah s sporazumi 1.1K. Sedanja odprta premija kaže, da so trenutno nadzorovani gotovini kratki 301K sporazumi, ki so v nasprotju z dolgimi 105K sporazumi, ki dajejo priložnost potencialni kratki stiski