اف ایکس اپن پیشنهاد "سپرده گذاری بدون کمیسیون" را تمدید می‌کند

کارگزاری اف ایکس اپن اخبار خوبی برای تاجران دارد. پیشنهاد تابستانی "تابستان داغ 2019" برای مدت نامشخصی تمدید شده است.


Read more...