Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), đồng hồ đo Greenback so với một nhóm các đối thủ chính của nó giữ cho giá thầu không thay đổi ngày hôm nay gần mức cao YTD khoảng 99,40.