ვისწავლოთ ხშირად დასმული არ არის ადვილი რამ, რადგან არსებობს ბევრი რამ, რაც უნდა იქნას გამოყენებული სწავლის დროს, როგორიცაა შეძენის ცოდნა და უნარი პაციენტთან და ზოგიერთი საბაზრო რჩევები, როგორიცაა ფულის მართვა, მოთმინება, ემოციური კონტროლი ყველა ეს უნდა დასვა გამოვიყენოთ ადრე ისე, რომ ორივე არ არის ადვილი, მაგრამ მე ვფიქრობ, სწავლის უფრო ადვილია, ვიდრე რამაც.