ფორექსის მხოლოდ რამაც?
1. როგორ რამდენიმე ათეული ადამიანი ვივარაუდოთ, რომ forex უბრალოდ რამაც?
2. რა რაოდენობის ხალხი ვივარაუდოთ, რომ forex ბიზნეს არის გამოსადეგი შექმნაში რამაც ან სწავლის ბიზნესის