დღეს ბევრი ადამიანი, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ვაჭრობის ფორექსის ბაზარზე, მაქსიმუმ პირი მხოლოდ დაუტოვებიათ ამ სფეროში არადამაკმაყოფილებელი ფაქტორები რა ფიქრობთ თქვენ? - თქვენ ნამდვილად კმაყოფილი ხშირად დასმული?
ჩემთვის, როგორც ახალი, ისე, არ არის ისეთი პოზიცია დღემდე.