แนวโน้มลูกศรโดยตัวบ่งชี้ iBearsPower และ iBullsPower สำหรับ MT4

หวังว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ค้าเพื่อน

Update_01: 2019/07/31 ~ เพิ่มระยะทางในคุณสมบัติอินพุตจากศูนย์ในหน่วย pips

https://www.mql5.com/en/code/26216