ბევრმა ახალმა მოვაჭრემ ბაზარზე შეტანა დიდი ფულის მიღების ძალიან სწრაფვაზე დაყრდნობით, მათ სურთ, რომ ძველი მოვაჭრეები ერთი თვის განმავლობაში ვერ მიიღებდნენ ორი წლის განმავლობაში.ამ აზრით, ისინი ვაჭრობენ მაღალი ლოტით და გაუმაძღრობით.