Myślę, że większość handlowców rozpaczy się na rynku Forex i poniosą straty z tego tytułu. Kiedy otworzą niektóre pozycje zgodnie z planem i rynkiem idą wbrew ich otwartym pozycjom, to będą dodawać kolejne pozycje bez planowania i planowania. Strategia .. W wyniku tego będą oni sami w sytuacji, w której mają dużo stanowisk bez planowania, co może spowodować ogromne straty ... więc zawsze uważam, że nigdy nie powinniśmy rozpaczać w handlu na Forex i zawsze czekać cierpliwie na odpowiedni czas na otwarcie transakcji.