FXOpen ขอประกาศชื่อผู้ชนะของการแข่งขันฟอเร็กซ์ "Money Managers"

FXOpen มีความยินดีที่จะได้ประกาศผลของ "Money Managers" - การแข่งขันฟอเร็กซ์บนบัญชีจริง PAMM ที่ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม

ในครั้งนี้มีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว peysby จากอินโดนีเซีย Peysby ได้รับรางวัล 200-USD ในรอบก่อนหน้านี้ของ Forex School ด้วยการเข้าร่วมแข่งขัน Money Managers ในครั้งนี้ เขาได้เป็นหนึ่งในผู้นำตั้งแต่เริ่มต้น! ในช่วงท้ายของการแข่งขัน เทรดเดอร์คนอื่นๆ มีคะแนนตามหลังและไม่สามารถไปต่อได้เนื่องจากกำไรและข้อจำกัด drawdown


ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว! บัญชี PAMM ของ Peysby ได้รับเงิน 5 000 USD จาก FXOpen และเรามั่นใจว่าจะมีการลงทุนมากกว่านี้แน่นอน!


Read more...