FXOpen ชดเชยเงินค่าคอมมิชชั่นเงินฝากให้ 100 %


FXOpen มีความยินดีที่จะประกาศเริ่มต้นโปรโมชั่นซัมเมอร์ที่จะช่วยให้เทรดเดอร์ได้ประหยัดเงิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม โบรกเกอร์จะเป็นผู้ออกค่าคอมมิชชั่น 100% สำหรับการฝากเงินไปยังบัญชีของลูกค้าผ่านระบบการฝากทุกรูปแบบ (ยกเว้นการโอนเงินผ่านทางธนาคาร) ให้กับลูกค้าของบริษัท คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับลิสต์ของตัวเลือกการฝากเงินได้ที่ส่วนของ Payments → Funding options


Read more...