اف ایکس اپن 100% کمیسیون سپرده ها را جبران می‌کند.


اف ایکس اپن افتخار دارد که پیشنهاد تابستان را اعلام کند تا تاجران بتوانند سرمایه ذخیره کنند. از 1 ژوئن تا 31 آگوست، کارگزاری ما 100% کمیسیون سپرده گذاری همه مشتریان شرکت را از هر سیستم پرداخت موجود به حساب‌شان (به استثناء انتقال تلگرافی وجه بین بانکی) به حساب‌شان بازمی‌گرداند. شما می‌توانید بخش گزینه‌های → افزایش وجه را برای مشاهده لیست کامل گزینه‌های سپرده گذاری بررسی کنید.


Read more...