موقعیت های خرید بالای 110.7. هدف قیمت 112.2. برعکس شکسته شدن سطح بطرف پایین 110.7, باز خواهد شد 110.35.

نظرات: انتظار می رود جفت ارز پس از یک حرکت اصلاحی به روند خود ادامه دهد.

سطوح مهم

113.00

112.60

112.20

111.27 آخرین قیمت

110.70

110.35

110.00

تمام حقوق مربوط به این وب*سایت و محتوای آن متعلق به ویندزور بروکرز است