در ادامه روند نزولی ، قیمت سطوح حمایتی ماژور 54.65 و 53.62 را نیز شکسته و سطح ماژور بعدی در برابر قیمت در محدوده 50 دلاری قرار دارد . احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی قیمت خواهد بود. با توجه به کاهش شارپی قیمت، احتمال اصلاح قیمتی و زمانی در کوتاه مدت وجود دارد.