طلا،

با پایان پولبک واصلاح قیمت به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی قیمت خواهد بود. سطح مقاومتی ماژور تغییر قطب یافته 1282 دلاری در برابر صعود بیشتر قیمت قرار دارد.