شاخص داوجونز،

با آزادی مشروط مدیر مالی شرکت چینی هواوی و صحبت های مثبت دونالد ترامپ و سیگنال های مثبت چین درباره آینده تجارت با آمریکا، ریسک پذیری در بازار تقویت شده است و شاخص از محدوده حمایتی 24000 واحدی بازگشته است و حالا محدوده 24000 واحد بعنوان یک محدوده حمایتی قوی در برابر نزول شاخص قرار دارد و در کوتاه مدت احتمال صعود بیشتر شاخص وجود دارد. آخرین معاملات سهام های موثر در شاخص داوجونز اکثرا در محدوده مثبت بوده است و بجز شرکت وریزون که در محدوده بیش از 2 درصد منفی معامله شده است ، بقیه شرکت ها در محدوده مثبت و یا منفی نزدیک به صفر درصد معامله شده اند.