Ripple Monero và nhiều cặp hơn trên tài khoản Crypto

FXOpen thêm cặp mới vào tài khoản Crypto

FXOpen tăng cường phạm vi của các công cụ tài chính bằng cách thêm cặp với Bitcoin Cash, Ripple, Ethereum Classic, Monero, NEO, IOTA, EOS và OMNI đến tài khoản Crypto.

FXOpen giám sát chặt chẽ các xu hướng trong thế giới cryptocurrency và làm cho các loại tiền tệ hứa hẹn nhất có sẵn cho các thương nhân trên tài khoản Crypto của chúng tôi. Tất cả các bổ sung mới nhất được chọn từ Top ‑20 Coinmarketcap list và gần đây đã được trọng tâm của sự chú ý của nhà đầu tư.

Đọc thêm
...