Nadzor je bistvenega pomena, če se moramo prilagoditi izzivom, ki izhajajo iz trgovanja, zato moramo vedno zagotoviti, da bomo stvari resno obravnavali, da bomo lahko razvili določeno stopnjo discipline, to je glavni cilj ljudi, ki so to storili .