FXOpen Broker

10+ years’
experience in FX

VISIT WEBSITE

Trading Accounts

ECN, STP,
Micro, Crypto

START TRADING

Free Demo

Practice Forex trading
risk free

OPEN DEMO ACCOUNT

PAMM Technology

Become a Master
or a Follower

JOIN PAMM SERVICE
Page 6 of 6 FirstFirst ... 23456
Results 76 to 89 of 89

Thread: Bitcoin ทดสอบการสนับสนุนที่สำคัญ

 1. #76
  Moderator pattakorn's Avatar
  Join Date
  Dec 2016
  Location
  Bangkok
  Posts
  1,687
  Thanks
  196
  Thanked 66 Times in 45 Posts

  Default

  จากสัปดาห์ที่แล้วเมื่อราคาบิตคอยน์อยู่ที่ 9145 ดอลลาร์ ณ จุดต่ําสุดของวันจันทร์ที่ผ่านมา เราได้เห็นปริมาณเพิ่มขึ้น 24.31% โดยวัดจากค่าสูงสุดของราคาในปัจจุบัน ซึ่งคือ 11368 ดอลลาร์ ตั้งแต่นั้นมาเราก็เห็น การหักลบ 4.58% ด้วยราคาปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณ 10953 และอยู่ในแนวดิ่งลง  ดู ที่ แผนภูมิ ราย ชั่วโมง คุณ จะ เห็น ได้ ว่า การเคลื่อนไหว แบบ พาราโบลิก ที่ เข้มข้น ถูก ทํา ให้ เป็น ผล ประโยชน์ จาก ทุก จุด ต่อต้าน ที่ สําคัญ ที่สุด ระหว่าง ทาง ออกไป นั้น คือ ระดับ ที่ ราว ๆ 10500 ดอลลาร์ ซึ่ง เส้น แนวโน้ม จาก น้อย ไป มาก สุด เมื่อ การ หัก ออกมา นี้ เกิดขึ้น โดย ไม่ มี การ ตรวจ ย้อน กลับ มา เป็น การ ต่อต้าน ที่ เสีย ไป เพื่อ สนับสนุน และ เรา ได้ เห็น เพียง การ ดึง กลับ ไป สู่ ผล ประโยชน์ ที่ ไม่ ยั่งยืน และ อาจ จะ หุนหัน กลับ ไป อยู่ ใต้ ระดับ การ สนับสนุน ที่ คาด ไว้

  โครงสร้าง คลื่น นั้น แสดง ให้ เห็น ว่า เรา ได้ เห็น การ สร้าง แรง กระทบ 5 คลื่น ของ จํานวน ระดับ สูง ขึ้น ซึ่ง ถ้า เรา เห็น การพัฒนา ของ การ แก้ไข ที่ สําคัญ ครั้ง แรก เสร็จสมบูรณ์ หากนี่เป็นคลื่นลูกย่อยลูกที่ 1 ของแรงกระแทกลูกที่สูงขึ้นอีกห้าลูก การแก้ไขดังกล่าวอาจทําให้ราคาลดลงถึงระดับที่ต่ํากว่า 9800 ดอลลาร์ แต่เมื่อพิจารณาจากความลําเอียงที่เบาบางลงแล้ว จะมีแนวโน้มว่าจะสิ้นสุดลงประมาณ 10500 ดอลลาร์ ก่อนที่จะมีการอัพเทิร์นอีกลูก

 2. #77
  Moderator pattakorn's Avatar
  Join Date
  Dec 2016
  Location
  Bangkok
  Posts
  1,687
  Thanks
  196
  Thanked 66 Times in 45 Posts

  Default

  BTC/USD
  จากเมื่อวานนี้ราคาต่ํา 11807 ดอลลาร์ บิตคอยน์เพิ่มขึ้น 5.76% และคิดเป็นมูลค่า 12487 ดอลลาร์ในอัตราสูงสุดที่พุ่งออกจากระดับการต้านทานแนวนอนที่สําคัญเหนือระดับจิตวิทยาที่น่าสนใจกว่า 12000 นับตั้งแต่นั้นมาเราได้เห็นการหักล้างเล็กน้อยเป็น $1224 ด้วยราคาที่ถูกซื้อขายในปัจจุบันที่ $ 12307 แต่ดูเหมือนว่ามันเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากระดับสูงในท้องถิ่น  ในตารางรายชั่วโมง เราสามารถเห็นได้ว่าราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นท่าทางบวกจากเมื่อวานนี้ แต่เมื่อเข้าสู่อาณาเขตของผู้ขายเริ่มแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนและถอยกลับจนเกือบถึงระดับที่ราคานั้นลดลงแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นมาสนับสนุนอีก ก่อนที่การพัฒนาจะกลับสู่อีกระดับหนึ่ง

  ดู โครงสร้าง คลื่น สิ ครับ นี่ คือ การ คลื่น แรง กระตุ้น ของ จํานวน คลื่น กระแส น้อย จาก วัน อาทิตย์ และ คลื่น ที่ 3 ของ มัน แสดง ให้ เห็น ว่า การ ย้อน กลับ ใน ปัจจุบัน นั้น เป็น คลื่น ที่ 4 ที่ พัฒนา ขึ้น ที นี้ การ ทํา ให้ ผลลัพธ์ สุดท้าย เป็น ไป ได้ แล้ว ว่า จะ เป็น การ พยายาม เล็ก ๆ ใน ระดับ เดียว กัน เพื่อ ตรวจสอบ การ แยก ตัว แต่ ก็ น่า จะ เป็น การ ผลักดัน ราคา ต่อ ไป อีก นาน

  แต่ เรา ยัง ไม่ เห็น การ ดึง กลับ มา จาก ระดับ ที่ สูง ขึ้น ไป อย่าง เหมาะสม หาก มัน เป็น การ ทํา ให้ การเคลื่อนไหว แบบ 5 คลื่น เสร็จสมบูรณ์ แต่ น่า จะ เป็น ไป ได้ ที่ เรา จะ ได้ เห็น การ แก้ ประสงค์ ABC อีก ทาง ด้าน ซึ่ง อยู่ ใน ระดับ ใน ปัจจุบัน จะ เป็น คลื่น กระแส กระแส คลื่น C ซึ่งน่าจะเกิดจากโครงสร้างราคารอบ ๆ จุดเริ่มต้น ซึ่งคล้ายคลึงกับที่ทําไว้ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 สิงหาคม

  หากเราได้เห็นการดําเนินการแก้ไข ABC ให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากการเพิ่มขึ้นในท้องถิ่น เราจะเห็นราคาที่เข้าสู่ช่วงล่างของช่วงที่ลดลงแต่หากโมเมนตัมอันกว้างใหญ่นั้นยังคงเป็นราคาที่เหมาะสมที่จะพบการสนับสนุนในระดับแนวนอนโดยประมาณ 12000 ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราพิจารณาถึงประเด็นนี้ว่าเป็นจุดสําคัญ ซึ่งจะแสดงให้เห็นล่วงหน้าว่า

 3. #78
  Moderator pattakorn's Avatar
  Join Date
  Dec 2016
  Location
  Bangkok
  Posts
  1,687
  Thanks
  196
  Thanked 66 Times in 45 Posts

  Default

  ราคาบิตคอยน์ลดลง 18% เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งสูงถึงประมาณ 12074 ดอลลาร์ โดยวัดเป็นค่าต่ําสุดที่ผลิตในวันอาทิตย์ที่ประมาณ 9860 ดอลลาร์ ซึ่งถูกส่งคืนเมื่อวานนี้ จากเมื่อวานนี้ต่ํา ราคาเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และสูงขึ้นอีก แต่ตอนนี้เราเห็นการหักล้างเล็กน้อย ด้วยราคาที่ต้องการความช่วยเหลือประมาณ 10173


  ในแผนภูมิรายชั่วโมง คุณจะเห็นว่าราคากําลังถูกทดสอบระดับ 0.382 Fib ในขณะนี้สําหรับการสนับสนุน และมีแนวโน้มว่าจะพบการสนับสนุนที่นั่น หากเราได้เห็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเลื่อนลงและจุดเริ่มต้นของการกู้คืนในระดับที่สูงกว่า

  อาจมีการทดสอบค่าต่ําของวันอาทิตย์อีกครั้ง เนื่องจากราคาได้เริ่มต้นขึ้นจากระดับแนวนอน ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องยังคงรออยู่โดยการโต้ตอบครั้งที่สามแต่น่าจะเป็นการสร้างช่วงจากน้อยไปหามากตามที่คาดหวัง

  หากคลื่นลูกนี้เป็นคลื่นลูกที่ 4 จากจํานวนระดับสูงที่ผลิตขึ้นในวันอาทิตย์ การเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นและการทดสอบลูกที่ต่ําก่อนหน้านี้ใหม่อาจเป็นคลื่นสองลูกแรกที่มีระดับต่ํากว่า นี่ ทํา ให้ ปัจจุบัน เป็น อัน ที่ สาม ใน การพัฒนา และ ด้วย คลื่น ย่อย ครั้ง แรก ของ มัน ที่ แสดง การเคลื่อนไหว ของ คลื่น ห้า คลื่น มัน แสดง สัญญาณ ของ การ หุนหันพลันแล่น แล้ว

  หากราคานี้พบว่าสนับสนุนในระดับ 0.382 ฟีโบนักชี และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับการต้านทานที่เพิ่มขึ้น ก็อาจเป็นสัญญาณแรกที่แสดงว่าเริ่มพัฒนาคลื่นที่ 5 จากจํานวนระดับที่สูงกว่าซึ่งกําหนดให้นําราคาบิตคอยน์ขึ้นไปสูงกว่าใหม่

  แต่ ถ้า ราคา ไม่ สนับสนุน ใน ระดับ ปัจจุบัน และ ยัง ลด ลง จาก ตรง นี้ ไป อีก ก็ คง หมายความว่า เรา ได้ เห็น การ แก้ไข คลื่น 3 คลื่น กลับ หัว กับ การ เพิ่ม ขึ้น จาก คลื่น C ที่ เพิ่ง ทดสอบ ใหม่ เมื่อวาน

 4. #79
  Moderator pattakorn's Avatar
  Join Date
  Dec 2016
  Location
  Bangkok
  Posts
  1,687
  Thanks
  196
  Thanked 66 Times in 45 Posts

  Default

  จากสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อราคาของบิตคอยน์ ราคาราคาประมาณ 9950 ในราคาต่ําสุดของมัน เราได้เห็นเพิ่มขึ้น 8.86% โดยจะวัดได้ที่ราคาปัจจุบันที่ $10816.9 ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในสัปดาห์นี้ ราคาเป็นวิถีที่สูงขึ้นพร้อมกับแรงขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง เมื่อมันเริ่มพุ่งสูงขึ้นถึง 1.69% ในวันนี้ มาจาก 10637 เป็นค่าต่ําลงสู่ระดับสูงในปัจจุบัน


  ใน แผนภูมิ ราย ชั่วโมง คุณ จะ เห็น ได้ ว่า ราคา นี้ สูง ขึ้น จาก สาม เหลี่ยม มา จาก ด้าน ล่าง ของ สัปดาห์ ที่ แล้ว หลัง จาก การ ทดสอบ ใหม่ ครั้ง ที่ สาม ของ โซน 1000 ดอลลาร์ เมื่อ ราคา นั้น พบ การ สนับสนุน ที่ นั่น และ สอง ส่วน ข้าง ล่าง นี้ ก็ พบ การ ไล่ ราคา เริ่มต้น ขณะ ที่ มัน เริ่ม การ ซื้อ เรา ได้ เห็น การเคลื่อนไหว ที่ หุนหันพลันแล่น ไป สู่ ผล ประโยชน์ ก่อนอื่น มาทดสอบระดับสามเหลี่ยมสูงใหม่ เพื่อสร้างถ้วยเล็กๆ และจับ หมายเลขอ้างอิงที่ถูกสร้างขึ้นจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาถึงวันจันทร์ต่ํา เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของราคา

  โครงสร้าง สอง ชิ้น นี้ น่า จะ เป็น สอง คลื่น ย่อย คลื่น แรก ของ คลื่น คลื่น สูง กว่า 5 คลื่น ที่ เคลื่อน ไป สู่ กลับ หัว ถ้า เรา ได้ เห็น การเคลื่อนไหว ที่ ถูก แก้ไข ได้ เสร็จสมบูรณ์ แล้ว ใน วัน ที่ 2 สิงหาคม เมื่อ ราคา เริ่ม ขึ้น ถึง 12000 ดอลลาร์ หากการแก้ไขสิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเท่ากับราคาลดลงต่ํากว่า 1000 ดอลลาร์ไปเล็กน้อย จะมีการกําหนดระดับที่ 5 ของจํานวนระดับที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งเป็นค่าเริ่มต้นและนําราคาบิตคอยน์ที่สูงกว่านั้นมาใส่ก่อนถึง 12000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และอาจเข้าสู่พื้นที่ของปีที่แล้วในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมที่ประมาณ 13500

  แต่ตอนนี้ราคากําลังพุ่งขึ้นของเส้นแนวโน้มสูง และกําลังแสดงให้เห็นการเสร็จสมบูรณ์ของคลื่นที่ 5 จากจํานวนนับต่ําสุด เราชอบที่จะเห็นการแตกตัวเล็กน้อยเหนือระดับนัยสําคัญ และการทดสอบซ้ําสําหรับการสนับสนุนบนคลื่นที่ 2 ของคลื่นย่อย

 5. #80
  Moderator pattakorn's Avatar
  Join Date
  Dec 2016
  Location
  Bangkok
  Posts
  1,687
  Thanks
  196
  Thanked 66 Times in 45 Posts

  Default

  นับตั้งแต่เริ่มต้นสัปดาห์ เราได้เห็นราคาของบิตคอยน์เพิ่มขึ้นเป็น $10950 พื้นที่ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเมื่อวานนี้ แต่หลังจากนั้นราคาก็ลดลง 2.74% และลดลงเหลือ 10685 ดอลลาร์ ปัจจุบัน เรา กําลัง เห็น ราคา ใน แนวโค้ง สูง ขึ้น ไป และ ถูก แลก ด้วย เงิน 10793 ดอลลาร์ โดย ที่ ดู เหมือน ว่า จะ มี แนวโน้ม ที่จะ เพิ่ม ขึ้น ต่อไป


  ใน ชาร์ต ราคา ราคา ทุก ชั่วโมง คุณ จะ เห็น ได้ ว่า เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ แล้ว ราคา ลด ลง เหลือ 10240 ดอลลาร์ และ ยิ่ง ลง ไป อีก เรา ก็ ได้ เห็น การ กระทํา ราคา สูง ขึ้น ประมาณ 7 % โดย วัด จาก ราคา สูง ของ เมื่อวาน นี้ ด้วยระดับแนวนอนระดับล่างก่อนหน้านี้ ที่ได้รับการสนับสนุนแต่หักเมื่อวันที่ 21 กันยายน ทําให้เกิดสามเหลี่ยมขึ้นน้อยขึ้น เมื่อวานนี้ ระดับสูงอาจถือได้ว่าเป็นการปลอมแปลง ราคาที่พยายามลดระดับความต้านทานลง แต่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยอยู่เหนือระดับแรงดันของราคานั้นพุ่งสูงไปที่ระดับการสนับสนุนในทันที

  ขณะนี้ระดับการสนับสนุนได้ถูกส่งคืนและพบว่าเป็นการสนับสนุนที่เราเห็นการตีกลับอีกครั้งแต่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการตีกลับนี้ได้รับการตั้งค่าหรือไม่เพื่อผลักดันราคาให้กลับสู่การพลิกคว่ําอย่างเหมาะสมหรือเป็นการเพิ่มการแก้ไขเล็กน้อยก่อนที่จะลดลง ซึ่งจะผ่านการตรวจสอบโดยการโต้ตอบจากสามเหลี่ยมจากน้อยไปหามาก

 6. #81
  Moderator pattakorn's Avatar
  Join Date
  Dec 2016
  Location
  Bangkok
  Posts
  1,687
  Thanks
  196
  Thanked 66 Times in 45 Posts

  Default

  BTC / USD
  ราคาของ Bitcoin ลดลงตั้งแต่วันอาทิตย์เมื่อถึง 34,716 ดอลลาร์ที่จุดสูงสุด เราได้เห็นการลดลงเหลือ 30,367 ดอลลาร์ แต่ราคาพุ่งขึ้นไปที่ 27,774 ดอลลาร์ที่ไส้ตะเกียงต่ำสุดก่อนที่จะกลับมาอยู่เหนือระดับ 0 Fib ขณะนี้กำลังรวมอยู่ด้านบนและกำลังเคลื่อนที่ไปด้านข้างโดยอยู่ที่ 31,901 ดอลลาร์และอยู่ในแนวขึ้น


  เมื่อมองไปที่กราฟรายชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคาได้สร้างแรงกระตุ้นห้าคลื่นอีกครั้งจนถึงอัพไซด์ที่เริ่มต้นในวันที่ 21 ธันวาคม การเพิ่มขึ้นนี้น่าจะเป็นคลื่นสุดท้ายของการนับระดับที่สูงขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนนี้เราจึงเห็นการรวมบางส่วน การเคลื่อนไหวของราคาอาจยังคงเคลื่อนไหวไปด้านข้างในบางครั้ง แต่หากคลื่นลูกที่ 5 ของระดับที่สูงขึ้นอยู่ในขณะนี้ราคามีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปในลักษณะที่ถูกต้อง

  จากจุดสูงสุดของวันอาทิตย์เราได้เห็นการลดลงสามคลื่นซึ่งอาจเป็นการปรับฐานในท้องถิ่นซึ่งหมายความว่าจุดสูงสุดที่สูงขึ้นอีกเล็กน้อยอาจเกิดขึ้น แต่ในกรณีนั้นการเคลื่อนไหวในปัจจุบันควรเป็นแรงกระตุ้นระดับต่ำที่กำลังพัฒนาซึ่งไม่ได้ดู ชอบ ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวโน้มมากขึ้นที่ตอนนี้เราจะเห็นการแก้ไขเพิ่มขึ้นก่อนที่จะก้าวต่อไปอย่างหุนหันพลันแล่น

 7. #82
  Moderator pattakorn's Avatar
  Join Date
  Dec 2016
  Location
  Bangkok
  Posts
  1,687
  Thanks
  196
  Thanked 66 Times in 45 Posts

  Default

  BTC / USD
  จากระดับต่ำสุดเมื่อวานนี้ที่ 30,340 ดอลลาร์ราคาของ Bitcoin ได้เพิ่มขึ้น 20.71% เมื่อมาถึง 36,743 ดอลลาร์ ณ จุดสูงสุดในวันนี้ ตั้งแต่นั้นมาก็มีการถอยกลับเล็กน้อยและปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 35,340 ดอลลาร์และอยู่ในเส้นทางขาลง


  เมื่อดูกราฟรายชั่วโมงคุณจะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของราคาที่สิ้นสุดในวันศุกร์เป็นคลื่นที่สิ้นสุดจากการนับระดับที่สูงขึ้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมตอนนี้เราจึงเห็นพัฒนาการของการเคลื่อนที่จากมากไปน้อยห้าคลื่น เนื่องจากอาจสิ้นสุดลงแล้วราคาจึงคาดว่าจะฟื้นตัว แต่เนื่องจากนี่เป็นไปได้มากว่าจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนตัวจากขาลงเราจึงจะเห็นความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงหลังจากการฟื้นตัว

  หากเราเห็นพัฒนาการของการแก้ไขเบื้องต้นราคาของ Bitcoin อาจลดลงไปที่ระดับ 23,500 ดอลลาร์ก่อนที่การแก้ไขจะสิ้นสุดลง อาจมีความเป็นไปได้ว่านี่จะเป็นแรงกระตุ้นห้าคลื่นมากกว่าการแก้ไข ABC ซึ่งในกรณีนี้การลดลงอาจดำเนินต่อไปได้ต่ำกว่า 23,500 ดอลลาร์

  ในระยะสั้นเราคาดว่าราคาจะสร้างแนวรับบริเวณ 30,000 ดอลลาร์ก่อนที่จะฟื้นตัวเป็น 37,550 ดอลลาร์ซึ่งจะเป็นระดับ 0.618 Fib

 8. #83
  Moderator pattakorn's Avatar
  Join Date
  Dec 2016
  Location
  Bangkok
  Posts
  1,687
  Thanks
  196
  Thanked 66 Times in 45 Posts

  Default

  BTC / USD
  ราคาของ Bitcoin ได้เคลื่อนไหวไปด้านข้างตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยขึ้นมาอยู่ที่ 40,000 ดอลลาร์ แต่จากนั้นก็ลดลงเหลือ 33,813 ดอลลาร์ ณ จุดต่ำสุดเมื่อวานนี้ สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการฟื้นตัวและตอนนี้เรากำลังเห็นรายย่อยอีกรายที่มีราคาสูงถึง $ 37,486 ปัจจุบันมีการซื้อขายลดลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้น


  เมื่อดูกราฟ 4 ชั่วโมงคุณจะเห็นว่าราคาทำต่ำกว่าระดับ 0.382 Fib เล็กน้อยในระดับต่ำสุดของวันอาทิตย์ แต่สามารถดึงกลับขึ้นมาเหนือได้ สิ่งนี้อาจบ่งชี้ว่าพบการสนับสนุนแล้ว แต่เรายังไม่เห็นว่ามันสามารถจัดการได้เกินระดับสูงสุดในท้องถิ่นที่ระดับ 0.618 Fib หรือไม่

  สถานการณ์หลักคือสถานการณ์ที่เราเห็นการแก้ไข ABC ในระดับที่สูงขึ้นและจนถึงตอนนี้ก็เล่นไปแล้ว ความหายนะที่ต่ำกว่าระดับ 0.5 Fibonacci ได้ยืนยันว่า ABC ที่สันนิษฐานไว้ก่อนหน้านี้กลับหัวซึ่งเป็นคลื่น B ​​จากการนับระดับที่สูงขึ้น

  นี่คือเหตุผลว่าทำไมจากตรงนี้เราจึงคาดหวังความต่อเนื่องไปจนถึงข้อเสีย แต่นั่นอาจไม่เป็นไปตามที่คาด คลื่น C ที่คาดว่าจะลดลงควรได้รับการพัฒนาแรงกระตุ้นห้าคลื่น แต่กลับลดลงสามคลื่นตามด้วยการฟื้นตัว

  ตอนนี้หากราคายังคงเพิ่มการนับนี้อาจถูกยกเลิก แต่อาจยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการนับราชทัณฑ์ซึ่งถูกกำหนดให้กดราคาให้ต่ำลง

 9. #84
  Moderator pattakorn's Avatar
  Join Date
  Dec 2016
  Location
  Bangkok
  Posts
  1,687
  Thanks
  196
  Thanked 66 Times in 45 Posts

  Default

  BTC / USD
  จากราคาเปิดเมื่อวานนี้ราคาของ Bitcoin ได้เพิ่มขึ้น 12.44% จากจุดต่ำสุดที่ 31,030 ดอลลาร์เป็น 34,891 ดอลลาร์ที่สูงสุด แต่นับตั้งแต่นั้นมาก็ลดลง ราคาลดลงกลับสู่ระดับเดียวกับเมื่อวานที่ต่ำสุดและตอนนี้กำลังเริ่มพยายามกู้คืนอีกครั้ง ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $ 32,221


  เมื่อดูกราฟรายชั่วโมงคุณจะเห็นว่าราคาฟื้นตัวจากวันที่ 22 มกราคมเมื่อมันตกลงไปที่ 28,785 ดอลลาร์ที่ไส้ตะเกียงต่ำสุด การลดลงสู่ระดับเหล่านั้นคือการเสร็จสิ้นของคลื่นลูกที่ 3 จากโครงสร้างการแก้ไขที่เริ่มพัฒนาหลังจากจุดสูงสุดตลอดกาล

  เราคงได้เห็นการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว แต่โครงสร้างของคลื่นยังคงได้รับการแก้ไขมากกว่าแรงกระตุ้นต่อการฟื้นตัวที่ตามมา นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเห็นความต่อเนื่องของคลื่นแก้ไขในรูปแบบของคลื่นลูกที่สอง X จากการนับจำนวนเชิงซ้อน WXYXZ

  ดังที่คุณสามารถเห็นราคาสร้างสามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อยจากจุดสูงสุดตลอดกาลและเนื่องจากมันมีปฏิสัมพันธ์กับระดับแนวต้านของมันตอนนี้เราจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของสถานการณ์สมมติราวกับว่าราคาอยู่ในการปรับฐานที่ยืดเยื้อในขณะนี้ Z wave กำลังจะเริ่มพัฒนาในไม่ช้า นั่นหมายความว่าตอนนี้จะมีการทะลุทะลวงไปสู่จุดด้อยในไม่ช้า

  หากสิ่งนี้เริ่มพัฒนาราคาของ Bitcoin อาจลดลงกลับไปอยู่ที่ 24,000 ดอลลาร์ซึ่งระดับแนวรับแนวนอนที่สำคัญถัดไปสอดคล้องกับขาลง นี่จะเป็นความหายนะเพียงกว่า 30% ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

 10. #85
  Moderator pattakorn's Avatar
  Join Date
  Dec 2016
  Location
  Bangkok
  Posts
  1,687
  Thanks
  196
  Thanked 66 Times in 45 Posts

  Default

  BTC/USD
  จากระดับต่ําสุดของวันอาทิตย์ที่ประมาณ $ 43,070 ราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้น $ 49,579 ที่จุดสูงสุดในวันนี้ซึ่งเป็นการฟื้นตัวของ 15% ตั้งแต่วันนี้สูง, เราได้เห็นการดึงกลับเล็กน้อย แต่ราคายังคงอยู่ในเส้นทางขาขึ้นโดยรวม.  การฟื้นตัวของ 15% นี้เป็นการฝ่าวงล้อมจากสามเหลี่ยมจากมากไปน้อยที่เกิดขึ้นจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์และเป็นคลื่นย่อยที่ 3 จากการย้ายราชทัณฑ์ที่เริ่มต้นในวันที่ 21 ราคาพบการสนับสนุนในระดับ 0.5 Fib ในวันอาทิตย์ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาและในที่สุดก็จะฝ่าวงล้อม แต่ตอนนี้ความต้านทานใหม่ได้รับการพบเหนือสูงในท้องถิ่นก่อนหน้านี้ในระดับแนวนอนที่สําคัญ

  เราอาจได้เห็นความสําเร็จของคลื่นแก้ไขที่ 4 จากการนับระดับที่สูงขึ้นด้วยโครงสร้างคลื่นซึ่งหมายความว่าสามเหลี่ยมลงจากที่แตกเป็นคลื่น C จากการนับระดับล่าง หากสิ่งนี้เป็นจริงการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันคือแรงกระตุ้นเริ่มต้นต่อไปที่จะผลักดันราคาของ Bitcoin ให้สูงกว่าระดับสูงสุดตลอดเวลาก่อนหน้านี้ แต่ก่อนอื่นจะต้องมีการตรวจสอบซึ่งจะมาในรูปแบบของการฝ่าวงล้อมจากระดับการ resitance แนวนอนที่มีปฏิสัมพันธ์ในปัจจุบัน นี่คือเหตุผลที่ตอนนี้การดึงกลับอาจยังคงไปที่ระดับ 0.382 Fib ซึ่งหากราคาพบการสนับสนุนคาดว่าจะมีความต่อเนื่องขาขึ้นต่อไป

 11. #86
  Moderator pattakorn's Avatar
  Join Date
  Dec 2016
  Location
  Bangkok
  Posts
  1,687
  Thanks
  196
  Thanked 66 Times in 45 Posts

  Default

  BTC/USD

  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อราคาของ Bitcoin มีการซื้อขายที่ $ 46,371 เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นของ 17.6% วัดไปยังจุดสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ $ 54,530 หลังจากดึงกลับเล็กน้อยราคากลับใกล้เคียงกับระดับที่สูงในวันนี้และยังคงอยู่ในเส้นทางขาขึ้น  การเคลื่อนไหวกลับหัวนี้นับเป็นแรงกระตุ้นเริ่มต้นที่จะกลับหัวหลังจากการแก้ไขสิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สองคลื่นแรกควรจะสิ้นสุดลงซึ่งเป็นเหตุผลที่ตอนนี้เราเห็นการพัฒนาของ 3rd ถัดไป

  หากนี่คือแรงกระตุ้นห้าคลื่นการเพิ่มขึ้นของราคาควรดําเนินต่อไปหลังจากเสร็จสิ้นการเพิ่มขึ้นนี้ซึ่งตั้งค่าให้สูงกว่าระดับสูงสุดในวันที่ 3 แต่ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะสิ้นสุดในคลื่นลูกที่ 3 ซึ่งในกรณีนี้จะหมายความว่าเราได้เห็นคลื่นย่อยที่ 2 ของจํานวนทัณฑสถานที่สูงขึ้น

  ในกรณีแรก, ใหม่สูงตลอดเวลาจะถูกคาดหวัง, ในขณะที่ในครั้งที่สองราคาจะไปสูงกว่าต่ําของกุมภาพันธ์ 28th ซึ่งจะเป็นคลื่นย่อยแรกของการย้ายลงระดับที่สูงขึ้น. จุดหมุนจะเป็นการดึงกลับที่คาดหวังหลังจากการเพิ่มขึ้นของปัจจุบันสิ้นสุดลงเนื่องจากสามารถอยู่เหนือพื้นที่ $ 52,600 มันจะตรวจสอบคลื่นลูกที่ 4 แต่ถ้ามันยังคงเคลื่อนที่ลงและแม้กระทั่งลดลงต่ํากว่าพื้นที่ $ 50,000 ซึ่งจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าราคาของ Bitcoin กําลังมุ่งหน้าไปต่ําสุดเนื่องจากจํานวนคลื่นที่ 4 จะไม่ถูกต้อง

 12. #87
  Moderator pattakorn's Avatar
  Join Date
  Dec 2016
  Location
  Bangkok
  Posts
  1,687
  Thanks
  196
  Thanked 66 Times in 45 Posts

  Default

  BTC/USD

  ราคาของ Bitcoin ลดลงในวันนี้เป็น $ 53,548 ที่จุดต่ําสุดซึ่งเราได้เห็นการเพิ่มขึ้นของ 5.4% เนื่องจากการฟื้นตัวเล็กน้อยทําเป็น $ 56,388 ปัจจุบันราคาอยู่ที่ $ 55,893 เนื่องจากกําลังดึงกลับ แต่ราคายังคงอยู่ในเส้นทางขาขึ้นโดยรวม  เมื่อดูกราฟรายชั่วโมงคุณจะเห็นว่าราคาลดลงกลับไปที่ระดับ 0.382 Fibonacci ที่วัดจากแรงกระตุ้นขาขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงระดับสูงสุดใหม่ที่ทําในวันที่ 13 มีนาคม นี่อาจเป็นและน่าจะเป็นคลื่นลูกที่ 4 จากแรงกระตุ้นห้าคลื่นไปยังทางกลับหัวจากคลื่นแรงกระตุ้นเริ่มต้นถัดไปไปยังทางกลับหัว หากเป็นจริงราคาไม่สามารถตกอยู่ในดินแดนของคลื่นลูกที่ 1 ซึ่งจะต่ํากว่าระดับ 0.5 Fib ที่ $ 52,361

  ตอนนี้เราได้เห็นการตีกลับของระดับแนวนอนที่สําคัญที่ $ 54,497 มันสามารถทําเครื่องหมายความสําเร็จของคลื่นลูกที่ 4 นี้ซึ่งเป็นเหตุผลที่การเพิ่มขึ้นที่เห็นในวันนี้จะเป็นคลื่นย่อยที่ 1 ของการเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อ upside ที่ตั้งค่าที่จะผลักดันราคาของ Bitcoin สูงกว่าก่อนหน้านี้สูงตลอดเวลาในใหม่ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบเนื่องจากราคาสามารถมุ่งหน้าลงได้ จุดของการตรวจสอบจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ 0.236 Fib หรือการไม่ถูกต้องหากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ํากว่าการสนับสนุน 0.382

 13. #88
  Moderator pattakorn's Avatar
  Join Date
  Dec 2016
  Location
  Bangkok
  Posts
  1,687
  Thanks
  196
  Thanked 66 Times in 45 Posts

  Default

  จากระดับต่ําสุดในวันนี้ที่ $0.4294 ราคาของ Ripple ได้เพิ่มขึ้น 20.65% ในวันนี้เนื่องจากเพิ่มขึ้นถึง $ 0.5181 ที่พุ่งขึ้นสูงสุด ตอนนี้มันลดลงอีกครั้งและขณะนี้นั่งอยู่ที่ $ 0.47363  ในแผนภูมิรายชั่วโมงคุณจะเห็นว่าราคาเด้งจากระดับการสนับสนุนจากน้อยไปมากซึ่งเริ่มตั้งแต่การลดลงอย่างมีนัยสําคัญครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นการโต้ตอบครั้งที่สามและการยืนยันระดับการสนับสนุน นี่เป็นกรณีสําหรับระดับแนวต้านเนื่องจากการพุ่งขึ้นของวันนี้มาถึงเส้นแนวโน้มขาลงและทําการโต้ตอบครั้งที่สามซึ่งเป็นเหตุผลที่เราสามารถร่างสามเหลี่ยมสมมาตรซึ่งราคาหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญอย่างมากถึง $ 0.75 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์

  สิ่งนี้อาจถูกตีความว่าเป็นช่วงรวมภายในซึ่งราคาได้รับการหาความสนใจจากทั้งผู้ขายและด้านข้างของผู้ซื้อ ตอนนี้เมื่อมันเริ่มเข้าใกล้ปลายของสามเหลี่ยมฝ่าวงล้อมมองไปข้างหน้า เนื่องจากเป็นรูปสามเหลี่ยมสมมาตรทิศทางการฝ่าวงล้อมจึงเป็นไปได้อย่างเท่าเทียมกันจากทั้งสองด้าน แต่เนื่องจากการเคลื่อนไหวก่อนการก่อตัวของสามเหลี่ยมสมมาตรจะกลับหัวกลับหางจึงมีโอกาสเล็กน้อยที่การฝ่าวงล้อมจะเป็นรั้น

 14. #89
  Moderator pattakorn's Avatar
  Join Date
  Dec 2016
  Location
  Bangkok
  Posts
  1,687
  Thanks
  196
  Thanked 66 Times in 45 Posts

  Default

  ราคาของ EOS ลดลงจากเมื่อวานนี้และลดลงจาก 7 ดอลลาร์เหลือ 5.72 ดอลลาร์ ณ จุดต่ำสุดในวันนี้ซึ่งลดลง 18.17% เราได้เห็นการฟื้นตัวเล็กน้อยมาที่ 6.23 ดอลลาร์ แต่อีกครั้งราคาเริ่มเคลื่อนไปสู่ขาลงและขณะนี้กลับมาต่ำกว่าระดับ 6 ดอลลาร์
  ราคาของ Bitcoin ได้เคลื่อนไหวไปด้านข้างตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนเมื่อมันขึ้นมาอีกครั้งที่ระดับ 59,420 ดอลลาร์ซึ่งพบแนวต้าน ตอนนี้เรากำลังเห็นการทะลุออกจากสามเหลี่ยมรองที่เกิดขึ้นในวันเสาร์โดยราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ซึ่งวัดจากจุดต่ำสุดในวันจันทร์  เราจะเห็นได้ว่าการฝ่าวงล้อมนี้ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลในกราฟรายชั่วโมงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นผ่านแนวต้านแนวนอนที่บริเวณ 61,000 ดอลลาร์ โมเมนตัมกำลังดูแข็งแกร่งซึ่งเป็นสาเหตุที่คาดว่าจะเกิดความต่อเนื่องกลับหัว

  หากนี่เป็นระลอกถัดไปจากแรงกระตุ้นห้าคลื่นที่เริ่มต้นในวันที่ 25 มีนาคมเราจะเห็นระดับราคาที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก่อนที่จะเสร็จสิ้นการเคลื่อนไหวกลับหัวนี้ นี่คือคลื่นลูกที่ 3 ที่สันนิษฐานว่าจะเป็นคลื่นที่แข็งแกร่งที่สุดและคาดว่าจะอยู่เหนือเส้นแนวโน้มจากสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ แต่ก่อนอื่นเราคาดว่าจะมีการโต้ตอบกับเส้นแนวโน้มจากน้อยไปมากซึ่งเราจะดูว่าการนับนี้ถูกต้องหรือไม่

  ความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งก็คือนี่เป็นการเพิ่มขึ้นอีกสามคลื่นในรูปแบบเส้นทแยงมุมสิ้นสุดหลังจากนั้นราคาจะสิ้นสุดโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้น แต่สำหรับตอนนี้ค่าหลักอาจเป็นบวก

Page 6 of 6 FirstFirst ... 23456

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Disclaimer
2005-2021 © FXOpen All rights reserved. Various trademarks held by their respective owners.

Risk Warning: Trading on the Forex market involves substantial risks, including complete possible loss of funds and other losses and is not suitable for all members. Clients should make an independent judgment as to whether trading is appropriate for them in the light of their financial condition, investment experience, risk tolerance and other factors.

FXOpen Markets Limited, a company duly registered in Nevis under the company No. C 42235. FXOpen is a member of The Financial Commission.

FXOpen AU Pty Ltd., a company authorised and regulated by the Australian Securities & Investments Commission (ASIC). AFSL 412871ABN 61 143 678 719.

FXOpen Ltd. a company registered in England and Wales under company number 07273392 and is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (previously, the Financial Services Authority) under FCA firm reference number 579202.

FXOpen EU is a trading name of FXOpen EU Ltd. FXOpen EU Ltd is authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under license number 194/13.

FXOpen does not provide services for United States residents.

Join us