Dear Traders,
Chúng tôi nâng SWAP của loại crypto trên tài khoản Meta Trader 4 accounts từ 10% lên 18%. Quyết định này được đưa ra do biến động trên thị trường tiền tệ crypto.

Xem thêm thông tin về SWAPs, vui lòng xem tại Trading Terms for Crypto accounts.

Follow the updates on Facebook, Twitter and FXOpen Customer Service
E-mail: [email protected]
Live Chat (24/5)