ตัวบ่งชี้นี้แสดงให้เห็นว่าเวลาที่เหลืออยู่เท่าไหร่ที่จะมีการเปิดบาร์ถัดไป มันให้อัตโนมัติประกอบสตริงการส่งออกขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่กำหนด

https://www.mql5.com/en/code/16729