این تحت فشار قرار دادند قیمت نفت برنت آینده نفت خام تا دیروز به سوراخ میانگین متحرک 50 و حل و فصل آن، یک عامل مثبت خوب حمایت از ادامه انتظار می رود روزانه و کوتاه مدت صعودی، و جاده باز به سطح 50.30، که نشان دهنده هدف اصلی بعد از آزمون موج سرسخت کله شق فعلی است.

از اینجا، ما معتقدیم که درب برای دستاوردهای بیشتر در دوره های آینده باز است، و نفوذ 50.30 خواهد شد که قیمت برای تست این اجلاس از پیش ضبط شده در 52.83 ایستگاه بزرگ بعدی، با یک یادآوری است که ثبات بالا 46.76 نشان دهنده یک شرط مهم برای دستیابی به اهداف مطرح شده پرداخت.

رنج معاملات انتظار می رود برای امروز بین حمایت 46.50 و مقیاس مقاومت 50.30