چرخش قیمت طلا در سطح 1211.31 از دیروز، در حالی که نشانه های مثبت ادامه ظاهر می شود از طریق تصادفی در قاب زمان چهار ساعت، انتظار برای تحریک قیمت در از سرگیری تمایل به حرکت صعودی انتظار می رود برای دوره های آینده، که شروع خواهد شد اهداف خود و خیز مانع 1225.85 برای باز کردن راه به سمت 1249.94 به عنوان یک هدف اولین عمده.

بنابراین، انتظارات ما برای روند صعودی خواهد موثر در طول جلسات آینده حضور مگر اینکه نقض 1198.00 باقی می ماند و ثبات در زیر آن، که در آن نقض این سطح نشان دهنده یک عامل منفی خواهد شد که قیمت را به بازدید از سطح اصلاحی زیر را در 1172.68 قبل از هر گونه تلاش های جدید برای افزایش پرداخت.

رنج معاملات انتظار می رود برای امروز بین حمایت و مقاومت 1200.00 1240.00 مقیاس