دلار نیوزیلند در برابر دلار آمریکا به نظر می رسد وری تجارت از صبح پایدار در نزدیکی سطح 0.7000، تا زمانی که قیمت در زیر سطح 0.7050، فشار نزولی خواهد غالب برای روز باقی می ماند، پشتیبانی شده توسط میانگین متحرک 50، در انتظار روند 0.6914 سطح کلیدی ایستگاه بعدی.

ما اشاره می کنند که نقض 0.7050 خواهد شد که قیمت به آزمون مهم ترین تجارت های کوتاه مدت در 0.7125 به مقاومت قبل از تعیین سرنوشت مقصد زیر با وضوح بیشتری فشار.

رنج معاملات انتظار می رود برای امروز بین حمایت 0.6900 و 0.7100 مقیاس مقاومت

گرایش عمومی برای امروز انتظار می رود: پایین