طلا ثابت میماند از دیروز، معاملات در یک محدوده بسیار تنگ بین $ 1،242.00 $ 1،247.00 و سطح به عنوان در نمودار ساعتی به تصویر کشیده. آن است که احتمالا به دنبال آشکار شدن یک پرچم (موج 4)، قبل از انداختن 1،220.00 پایین به سمت $ / 25.00 سطوح. این فلز ممکن است نسبت به $ 1،250.00 از اینجا تجمع سطح، و سپس معکوس به شدت پایین تر است. توصیه می شود به کوتاه در اطراف 1،250.00 $ سطوح، و یا حتی بالاتر، با خطر بالاتر از سطح $ 1،273.00. مقاومت فوری است در زیر سطح $ 1،260.00، در حالی که پشتیبانی است که در $ 1،240.00 ترتیب سطح دیده می شود. این فلز باید هدف قرار دادن سطح $ 1،190.00 حداقل تا قیمت زیر $ بود 1،270.00 سطح باقی می ماند. پیشنهاد: به دنبال کوتاه سطوح اطراف 1،250.00 $، توقف در 1،273.00 $، هدف 1،190.00 $ می باشد.
موفق باشید!