Thân chào mọi người trong diễn đàn FXOpen,

Chúng tôi muốn giới thiệu một số cải tiến về giao diện diễn đàn. Chúng tôi cần xem xét người dùng nghĩ như thế nào về diễn đàn và muốn thay đổi những gì.

Vậy thì để giúp FXOpen trở nên thân thiện hơn vui lòng dànd một vài phút để trả lời những câu hỏi bên dưới:

1) Bạn đang sử dụng giao diện nào?
A - https://forum.fxopen.com/?styleid=18 (mới)
B - https://forum.fxopen.com/?styleid=14 (cũ)

2) Cái nào tốt hơn? A (mới) or B (cũ)? Tại sao?

3) Bạn có ý kiến gì thay đổi giao diện hiện tại không (template, blocks) và những chức năng nào cần thay đổi? Cần thay đổi gì? Vui lòng đề để lại bình luận bên dưới.