PDA

View Full Version : Thời gian giao dịch Giáng Sinh và Năm mới 2014kyoshiro2256
12-17-2013, 02:34 AM
Gửi các traders,

Vui lòng lưu ý những thay đổi về thời gian giao dịch trong lễ Giáng sinh và kỳ nghỉ tết như sau:

FX (tiền tệ)

Thứ 3 - 24 tháng 12 2013- giao dịch bình thường.

Thứ 4 - 25 tháng 12 2013- đóng cửa, mở lại vào 22:00 GMT (hoặc 00.00 GMT +2 FXOpen Server Time) - khoảng 5:00AM giờ Vietnam.

Thứ 5 - 26 tháng 2013- giao dịch bình thường.

Thứ 3 - 31 tháng 12 2013 - các tài khoản ECN - giao dịch bình thường; với các tài khoản STP & MM (Standard và Micro) giao dịch đóng lúc 18:00 GMT (hoặc 20.00 GMT +2 FXOpen Server Time) - khoảng 1:00AM giờ Vietnam

Thứ 4 - 1 tháng Giêng 2014- đóng cửa, mở lại vào 22:00 GMT (hoặc 00.00 GMT +2 FXOpen Server Time) - 5:00 AM giờ Vietnam.

Thứ 3 - 2 tháng Giêng 2014- giao dịch bình thường.

Kim loại quý

Thứ 3 - 24 tháng 12 2013- giao dịch đóng lúc 18:30 GMT (hoặc 20.30 GMT +2 FXOpen Server Time) - khoảng 5:30AM giờ Vietnam.

Thứ 4 - 25 tháng 12 2013- đóng cửa, mở lại vào 23:00 GMT (hoặc 01:00 GMT +2 FXOpen Server Time) - khoảng 6:00 AM giờ Vietnam.

Thứ 5 - 26 tháng 12 2013- giao dịch bình thường.

Thứ 3 - 31 tháng 12 2013 - các tài khoản ECN - giao dịch bình thường; với các tài khoản STP & MM (Standard và Micro) giao dịch đóng lúc 18:00 GMT (hoặc 20.00 GMT +2 FXOpen Server Time) - khoảng 1:00 AM giờ Vietnam.

Thứ 4 - 1 tháng Giêng 2014- đóng cửa, mở lại vào 23:00 GMT (hoặc 01:00 GMT +2 FXOpen Server Time) - khoảng 6:00 AM giờ Vietnam.

Thứ 5 - 2 tháng Giêng 2014- giao dịch bình thường.

Lưu ý rằng do tính thanh khoản mỏng trong những ngày nghĩ nên có khả năng làm giãn speard trên tất cả các tài khoản.

*Đòn bẩy tối đa trên tất cả các loại tài khoản sẽ giảm xuống còn 1:100 từ 26.12.2013 đến 02.01.2014.

Sự thay đổi này sẽ được tự động khi thị trường mở cửa vào ngày 26 tháng 12 và kết thúc khi thị trường mở cửa lại từ 02 tháng Giêng 2014.


*Sau ngày 2 tháng Giêng, tỷ lệ đòn bẩy sẽ trở lại như bình thường, để trở về tỷ lệ đòn bẩy bình thường, vào MyFXOpen > Profie > Personal (https://cabinet.fxopen.com/Settings/Personal.aspx) hoặc gửi e-mail đến [email protected]

GGaranti
12-17-2018, 11:32 AM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề