PDA

View Full Version : Một số tiêu chuẩn khấu trừ bonuskyoshiro2256
10-23-2012, 06:20 AM
Các bài post ngắn (ít hơn 30 từ) = -10%.
Các bài post vô ích/ không liên quan đến forex = -20%.
Không tham gia thảo luận ( trả lời/ hỏi vu vơ) = -10%.
Copy/Paste = không xử lý.

Những bài post nào đủ 2 dòng và có kiến thức về forex (không nói xàm/chit chat) và tham gia thảo luận đúng chủ đề sẽ được tính đầy đủ.

GGaranti
12-17-2018, 11:31 AM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề