PDA

View Full Version : Yêu cầu request ngày 17/10/2012kyoshiro2256
10-15-2012, 01:47 AM
Tất cả các yêu cầu request vào ngày 17/10/2012 tất cả thành viên box VN vui lòng post vào đây để duyệt post + tổng hợp yêu cầu gửi đến FXOpenPromo.
Hạn chót 00:00AM 17/10/2012

Thân.

hoangsonvu9, 401218, 20$ - request verified - 6 post - 19.28$
maxryan01, 398404, 25$ - request verified - 3 post - 24.64$
Minhpt17, 406539, 17$ - request verified - 7 post - 16.16$

hoangsonvu9
10-16-2012, 03:12 AM
Username : hoangsonvu9
Amount : 20$
FXopen trading account : 401218

maxryan01
10-16-2012, 04:43 AM
Username : maxryan01
Amount : 27$
FXopen trading account : 398404

Minhpt17
10-16-2012, 06:21 AM
Username ( in forum ) : Minhpt17
Amount : 17$
FXopen trading account : 406539

GGaranti
12-17-2018, 12:39 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề

GGaranti
04-02-2019, 08:33 AM
MỞ THAI