PDA

View Full Version : Forum bonus time changeskyoshiro2256
08-25-2012, 02:33 AM
Thân chào tất cả các thành viên trong diễn đàn,
Chúng tôi xin thông báo thời gian request bonus sẽ được xử lý vào các ngày thứ 4 hàng tuần(thay vì thứ 2 như trước)
Để rút tiền về account trading vui lòng gửi PM cho "FXOpen Promo" và ghi rõ số lượng cần rút và số account trong FXOpen. Để mở 1 account mới vui lòng vào www.fxopen.com (http://www.fxopen.com/) hoặc dùng account đã đăng ký.

Trân trọng,
Denis Peganov

GGaranti
12-17-2018, 11:30 AM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề

GGaranti
04-02-2019, 10:49 AM
MỞ THAI

GGaranti
04-26-2019, 03:35 PM
MỞ THAI

GGaranti
08-02-2019, 02:24 PM
MỞ THAI