PDA

View Full Version : [SYSTEM] System phức tạp #4kyoshiro2256
08-16-2012, 03:16 AM
Trade theo xu hướng với các đường EMA

Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 1 ngày, 1 giờ hoặc 30 phút
Công cụ : EMA 80, EMA 21, EMA 13, EMA 5, EMA 3 và RSI (21)

Nguyên tắc mở giao dịch :
-EMA 80 cho biết chiều của xu hướng chính. Khi giá bên trên đường EMA 80 – xu hướng lên, và ngược lại là xu hướng xuống.

-EMA 21 và EMA 13 cho biết chiều của xu hướng hiện tại. Khi đường EMA 13 nằm trên đường EMA 21 – xu hướng lên, và ngược lại là xu hướng xuống.

-RSI (21) trên 50 – xu hướng lên, dưới 50 – xu hướng xuống

Các giao dịch được mở khi đường EMA 5 và EMA 3 cắt nhau theo chiều của xu hướng :

•Buy khi EMA 3 cắt qua EMA 5 theo hướng lên trong thị trường đang có xu hướng lên VÀ cả EMA 5 và 3 đều cắt EMA 21 và 13 VÀ RSI trên 50
•Sell khi khi EMA 3 cắt qua EMA 5 theo hướng xuống trong thị trường đang có xu hướng xuống VÀ cả EMA 5 và 3 đều cắt EMA 21 VÀ 13 VÀ RSI dưới 50


Chú ý :
•Có thể mở thêm giao dịch khi EMA 3 và 5 cắt nhau trở lại và sau đó rất nhanh lại tạo một tín hiệu cắt nhau lần nữa.
•Khi có tín hiệu mở giao dịch, bạn phải luôn luôn chờ đến khi candle đóng và các điều kiện đều chắc chắn thì mới tiến hành mở giao dịch.

https://i.imgur.com/yFQiI.png

Nguyên tắc đóng giao dịch : khi EMA 13 cắt EMA 21 lần nữa. Theo dõi EMA 80 đổi hướng, cũng như RSI cắt trở lại mức 50 – trong những trường hợp này lập tức đóng giao dịch.

Biên dịch : Pinkrose