PDA

View Full Version : [SYSTEM] System kết hợp giữa Heiken Ashi, Bolinger Bands và ADXkyoshiro2256
08-16-2012, 02:42 AM
Đây là 1 hệ thống giao dịch khá đơn giản và hiệu quả dành cho vàng, ngoại hối.
Các chỉ báo sử dụng trong system:
1. Heiken Ashi
2. Bolinger Bands : period (20), diviations (2)
3. ADX : period (14)
Khung thời gian phù hợp: 1h, 4h, daily

I. Entry rules
Long rules:
1. Giá vượt dải dưới Bolinger Bands.
2. Xuất hiện 1 cây Heiken Ashi tăng có độ dài trung bình trở lên.
3. ADX < 40

Short rules:
1. Giá vượt dải trên Bolinger Bands.
2. Xuất hiện 1 cây Heiken Ashi giảm có độ dài trung bình trở lên.
3. ADX < 40

II. Exit rules:

- Đối với xu hướng giá tăng giảm mạnh (ADX > 40). Kỹ thuật này sẽ giúp trader thu lợi nhận tối đa khi gặp trend dài, mạnh.
Exit long rules:
1. Giá vượt Bolinger Bands trên.
2. Xuất hiện 1 cây Heiken Ashi giảm có độ dài trung bình trở lên.

Exit short rules:
1. Giá vượt Bolinger Bands dưới.
2. Xuất hiện 1 cây Heiken Ashi tăng có độ dài trung bình trở lên.

-Đối với xu hướng giá tăng giảm trung bình, yếu (ADX < 30) thì trader sử dụng kỹ thuật thoát nhanh sau sẽ giúp tránh tình trạng giá đảo chiều.

Exit long rules:
Giá vượt Bolinger Bands trên hoặc xuất hiện 1 cây Heiken Ashi giảm.

Exit short rules:
Giá vượt Bolinger Bands dưới hoặc xuất hiện 1 cây Heiken Ashi tăng.

https://i.imgur.com/fNfLH.png

https://i.imgur.com/uiGgn.png