PDA

View Full Version : [SYSTEM]System cơ bản #6kyoshiro2256
08-15-2012, 06:57 AM
Sử dụng 02 Stochastic

Bằng cách phân tích bằng 02 Stochastic chúng ta có độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên, bạn nên nhớ một điều là với mỗi công cụ Forex được thêm vào có thể dẫn đến sự phức tạp cho bạn, và sự phức tạp không phải luôn luôn tốt.

Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 1 giờ, 1 ngày
Công cụ : Stochastic (21, 9, 9) và Stochastic (9, 3, 3).

Nguyên tắc mở giao dịch : khi các đường Stochastic (21, 9, 9) cắt nhau – mở giao dịch (hoặc đợi candle hiện tại đóng rồi mở giao dịch). Đây sẽ là xu hướng chính. Theo dõi Stochastic (9, 3, 3) để biết được các “sóng nhỏ” trong xu hướng chính và tiếp tục mở thêm giao dịch. Bỏ qua các tín hiệu đóng giao dịch của đường Stochastic (9, 3, 3), không đóng giao dịch cho đến khi đường Stochastic (21, 9, 9) cho tín hiệu đóng giao dịch rõ ràng.

Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi các đường Stochastic (21, 9, 9) cắt nhau.
https://i.imgur.com/j9hlt.png

Ưu điểm : sử dụng 02 công cụ Stochastic giúp bạn nhìn thấy xu hướng chính và các sóng nhỏ trong xu hướng đó. Điều này giúp tăng độ chính xác hơn để mở và đóng giao dịch.

Khuyết điểm : cần theo dõi liên tục và một lần nữa chúng ta đang giao dịch bằng một công cụ báo hiệu trễ.

Biên dịch: Pinkrose