PDA

View Full Version : [SYSTEM]System cơ bản #5kyoshiro2256
08-15-2012, 06:49 AM
Đường Stochastic cắt nhau

Đây là cách sử dụng công cụ Stochastic rất cơ bản.
Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : bất kỳ
Công cụ : Stochastic (14, 3, 3)

Nguyên tắc mở giao dịch : BUY khi “đường Stochastic nhanh” cắt lên trên đường “đường Stochastic chậm”.

Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi “đường Stochastic nhanh” cắt xuống dưới đường “đường Stochastic chậm” và ngay sau đó mở một giao dịch SELL.
Lưu ý : khi hai đường Stochastic chạm nhau lần đầu tiên (có thể sẽ cắt nhau) hãy đợi đến khi candle tiếp theo đóng rồi mới quyết định thực hiện giao dịch
https://i.imgur.com/HEeNV.png

Ưu điểm : cho bạn nguyên tắc mở và đóng giao dịch, rất dễ sử dụng.

Khuyết điểm : Stochastic là một công cụ dự báo trễ - với hệ thống đường cắt nhau này có thể tạo nhiều tín hiệu sai. Bạn nên thay đổi nguyên tắc cài đặt thông số sao cho phù hợp với cặp tiền để hạn chế tín hiệu sai. Hệ thống đường Stochastic cắt nhau hoạt động tốt khi kết hợp với các công cụ khác.

Biên dịch: Pinkrose