PDA

View Full Version : [SYSTEM]System cơ bản #4kyoshiro2256
08-15-2012, 06:45 AM
RSI High-Low

Không có hệ thống giao dịch nào chỉ dựa vào công cụ RSI, công cụ RSI được sử dụng kết hợp với các công cụ khác có thể mang đến cho bạn một lợi thế mới trong giao dịch Forex.

Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : bất kỳ
Công cụ : RSI (14) với các mức 70 và 30

Nguyên tắc mở giao dịch : BUY khi đường RSI cắt xuống dưới 30, hình thành đáy và sau đó quay lên cắt qua 30. Ngược lại, SELL khi đường RSI cắt lên trên 70, tạo thành đỉnh và sau đó quay xuống cắt qua 70.

Nguyên tắc đóng giao dịch : không đặt
https://i.imgur.com/MveZr.png

Ưu điểm : RSI là một công cụ rất tốt để dựa vào đó bạn có thể xác nhận tín hiệu mở giao dịch của bất kỳ hệ thống giao dịch đơn giản hay phức tạp. RSI cho bạn tín hiệu mở giao dịch tốt nhưng cơ hội giao dịch không thường xuyên.

Khuyết điểm : cần phải quan sát theo dõi, vẫn có tín hiệu lỗi. Đề nghị sử dụng cùng các công cụ khác.

Biên dịch: Pinkrose