PDA

View Full Version : [Skill]Một số mô hình nến tiếp diễn.kyoshiro2256
05-21-2012, 05:24 AM
Đây là một vài mô hình nến biểu hiện sự tiếp diễn xu hướng, chi tiết về từng loại mình sẽ up sau
Mô hình tiếp diễn xu hướng giảm giá
https://i.imgur.com/FleSx.png

Mô hình tiếp diễn xu hướng tăng giá
https://i.imgur.com/VDgCl.png