PDA

View Full Version : Thời gian verify accounttrihhnguyen
04-07-2010, 05:29 AM
:sm23: cho cc bạn,

Mnh đ đăng k v gửi những giấy tờ ln FXopen rồi. Nhưng mnh ko bik mất bao lu để c thể verify account?

FXMalay Support
04-22-2010, 04:00 PM
Cho cc bạn

đến với FXOpen Asia, verify ti khoản thường mất khoảng 48 giờ lm việc. Sẽ c dịch vụ dnh cho người Việt Nam trong thời gian khng xa.Đế biết thm về deposit v khuyến mi, hy lin hệ với chng ti tại [email protected]

mrbee1008
08-06-2010, 03:55 AM
xin lỗi !
c ai gip dm khng . verify accont bn FXopnen đi phải c bill utilyti
m mnh khng c giờ lm sao m verify .gởi CMND rồi m bn đ khng nhận
mong gip đỡ

GGaranti
12-17-2018, 12:31 PM
Kích hoạt các phần và mở tất cả các chủ đề