PDA

View Full Version : บัญชี Pammtonmaibiya
11-09-2009, 07:46 AM
FxThai (FxOpen) มีเปิดบริการบัญชีใหม่ "PAMM Account" โดยบัญชี PAMM Account จะมี 2 ประเภท คือ


- PAMM Manager-บัญชีผู้จัดการ PAMM-ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชี PAMM Manager ได้ โดยต้องเป็นสมาชิกที่ Forum (http://forum.fxopen.com) และมีบัญชี Standard หรือ ECN (ต้องเพิ่มบัญชีใหม่ และบัญชีต้องผ่านการ Verify แล้ว) โดยต้อง deposit ขั้นต่ำที่ $1,000 และ $5,000 ตามลำดับ และเข้าไปทำรายการเพิ่มบัญชี PAMM หรือ PAMM-ECN ที่ http://fxthai.cabinet.fxopen.com ทั้งนี้ผู้ที่เป็น Manager จะทำหน้าที่ Fund Manager บริหารกองทุนที่มี PAMM Investor เข้ามาลงทุนด้วย โดยมีผลตอบแทนการการบริหารกองทุน

- PAMM Investor-บัญชีนักลงทุน PAMM-ผู้ที่สนใจต้องมีบัญชี Standard หรือ ECN (บัญชีต้องผ่านการ Verify แล้ว) ทำการ Login ที่ http://fxthai.cabinet.fxopen.com เมื่อ login แล้ว ดูที่เมนูซ้ายมือ PAMM จะมี list ของ PAMM Manager Account ให้เลือก พร้อมทั้งรายละเอียดข้อเสนอผลตอบแทนของ PAMM Manager แต่ละราย **ผู้ที่สนใจ ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนลงทุน

**ทั้งนี้ในส่วนของ PAMM Manager จะมีเงื่อนไข เกี่ยวกับการ lost ของกองทุน เพื่อป้องกันการ lost เงินทั้งหมดของผู้ลงทุน ทั้งนี้หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบนะครับ

สนใจศึกษาเพิ่มเติมที่ --> http://forum.fxopen.com/forumdisplay.php?f=225

pattakorn
08-06-2018, 02:36 PM
ปิดกระทู้

pattakorn
12-16-2018, 03:01 PM
เปิดกระทู้นี้ให้ผู้ใช้ใหม่ทั้งหมด
ต้อนรับใน fxopen

pattakorn
12-25-2018, 07:50 PM
ปิดกระทู้นี้ให้ผู้ใช้ใหม่ทั้งหมด
ต้อนรับใน fxopen