PDA

View Full Version : TrendFlex x 2 - indicator for MetaTrader 5GGaranti
03-26-2020, 03:21 PM
TrendFlex

Trong Phản xạ của Hoàng hôn: Một chỉ số Zero-Lag mới trong vấn đề này, tác giả John Ehlers giới thiệu một chỉ số trung bình mới mà ông đã thiết kế để giảm độ trễ trong tâm trí. Theo tác giả, chỉ báo mới này có thể được sử dụng để tạo tín hiệu một cách kịp thời hơn so với các tính toán độ trễ khác. Đây là phần tiếp theo của bài viết lịch sử và là chỉ báo TrendFlex mở rộng (khác với chỉ báo "phản xạ").

Một số nền tảng đang giới thiệu loại màn hình khác nhau và phiên bản này cũng đang thực hiện điều đó: hai giá trị "Trendflex" được hiển thị (thay vì hiển thị sự khác biệt của hai) và cách này có thể hữu ích để "đọc" các giá trị trong khả năng cách khác

https://www.mql5.com/en/code/28154