PDA

View Full Version : Phân tích kỹ thuật: Mức trong ngày quan trọng đối với EUR/USD, ngày 08 tháng 1 năm 20GGaranti
01-08-2020, 12:53 PM
Phân tích kỹ thuật: Mức trong ngày quan trọng đối với EUR/USD, ngày 08 tháng 1 năm 2020 Đấu giá trái phiếu 10 năm của Đức, Cán cân thương mại của Pháp, và báo cáo Đơn đặt hàng Nhà máy trên tháng của Đức từ khu vực đồng euro đang đến hạn phát hành. Hoa Kỳ sẽ công bố các dữ liệu kinh tế như Tín dụng tiêu dùng trên tháng, Đấu giá trái phiếu 10 năm, Dự trữ dầu thô, và Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của ADP. Vì vậy, trong bối cảnh các báo cáo này, EUR/USD sẽ biến động ở mức biến động trung bình trong ngày này. MỨC ĐỘ KỸ THUẬT CỦA HÔM NAY: Mức mua đột phá: 1.1214. Kháng cự mạnh: 1.1208. Kháng cự ban đầu: 1.1197. Khu vực bán bên trong: 1.1186. Khu vực bên trong mục tiêu: 1.1160. Khu vực mua bên trong: 1.1134. Hỗ trợ ban đầu: 1.1123. Hỗ trợ mạnh: 1.1112. Mức bán đột phá: 1.1106. (Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm)