PDA

View Full Version : FXOpen công bố nhiều ưu đãi Thứ Sáu Đen!GGaranti
11-28-2019, 11:12 AM
FXOpen công bố nhiều ưu đãi Thứ Sáu Đen!
Kính gửi thương nhân,

Thứ Sáu Đen đang đến và tại FXOpen, chúng tôi đã có những ưu đãi tuyệt vời dành cho tất cả mọi người; cho dù bạn nghĩ đến việc đăng ký với FXOpen hay bạn đã có tài khoản giao dịch hiện tại với chúng tôi.

https://www.fxopen.com/App_Themes/Mirror/images/BlackFridayOffers_700x355_en.png

'Thứ Sáu Đen - Thứ Hai Điện Tử' sẽ kéo dài từ ngày 29 tháng 11 năm 2019 đến ngày 2 tháng 12 năm 2019.

Khách hàng mới? Nhận tiền thưởng 5% tiền gửi
Đăng ký và xác minh tài khoản của bạn trong khoảng thời gian trước Thứ Sáu Đen
Đăng ký tại đây: https://blackfriday.fxopen.com
Gửi tiền trong Thứ Sáu Đen - Thứ Hai Điện Tử (29.11.2019 - 02.12.2019)
Nhận tiền thưởng tiền gửi 5% trên tài khoản giao dịch của bạn
Khách hàng hiện tại? Ủy ban thương mại miễn phí!
Gửi ít nhất 100 đô la sau liên kết https://blackfriday.fxopen.com trong Thứ Sáu Đen - Thứ Hai Điện Tử (29.11.2019 - 02.12.2019)
Giao dịch trên tài khoản ECN
Nhận tất cả hoa hồng ECN được trả lại
Để tìm hiểu thêm về ưu đãi Thứ Sáu Đen của FXOpen, vui lòng xem trang này.

Chúng tôi chúc bạn giao dịch có lợi nhuận!

Theo dõi các cập nhật trên Facebook, Twitter và Telegram.

Dịch vụ khách hàng của FXOpen
E-mail: [email protected]
Trò chuyện trực tiếp (24/5)